Gudstjenester og Arrangementer

Søndagens salmer,

1: 750 - Nu titte til hinanden

2: 29 - Spænd over os dit himmelsejl

3: 292 - Kærligheds og sandheds Ånd (på Kom, Gud Helligånd, kom brat)

4: 866 - Som et drivhus i en frostnat (fra 100 salmer)

5: 455 - Mindes vi en fuldtro ven (på Jesus, han er synd'res ven)

6: 42 - I underværkers land jeg bor (på Op, al den ting)