Forside

Lørdag d. 1. september 2018

Udflugt for Reerslev sogns beboere.

Klik på foto for at læse om udflugten

Søndag d. 30.september . kl. 10.00

Høstgudstjeneste i det fri

med efterfølgende frokost

Søndag d. 4. november. kl. 15.00

Allehelgensgudstjeneste i kirken

Fredag d. 14.september 2018 . kl. 9.30

Foredrag i den gamle præstegård

v. Helene Thiesen om eksperiment med grønlænderbørn

Fredag d. 26. oktober. kl. 9.30

Foredrag i den gamle præstegård om Birthe Backhausen - og Matador

Klik på foto for at læse

Tidligere arrangementer Se også Arkiv

Jeppe Aakjær formiddag fredag d. 16. marts 2018

i den gamle præstegård

Nu er det længe siden (nr. 334), Ole sad på en knold og sang (nr. 184): jeg bærer med smil min byrde (nr. 504), mens sneflokke kom vrimlende (nr. 255) uden for vinduet.

Stadig med højskolesangbogen i hånden sang vi mange andre af Jeppe Aakjærs herlige sange og hørte Charlotte Dagnæs-Hansen (organist ved Præstø og Skibinge kirker) fortælle om hans liv og personlighed - en rigtig vellykket formiddag. Der var fuldt hus, og vi nød Annes lækre morgenbord.

D. 12. januar 2018 kl. 9.30 i den ”gamle præstegård”

Et overset problem især hos ældre: Ikke helende sår -foredrag v. professor, overlæge, dr. med. Finn Gottrup

Ikke helende sår er et væsentligt problem for sundhedssystemet. Undersøgelser har vist at helt op til 33 % af hospitalsindlagte patienter også har et sårproblem. Af den samlede befolkning er det estimeret, at 1-1½ % har et større ikke helende sår, og man regner med, at behandlingen koster 2 % – 4 % af hele det danske sundhedsbudget. I den ældre del af befolkningen stiger disse tal væsentligt, og når det forventes at den ældre del af befolkningen (over 65 år) vil stige fra 22 % i 2010 til 26 % i 2020 vil ikke helende sår blive et stigende problem i fremtiden. Bedre forebyggelse og behandling er derfor afgørende. Foredraget vil beskrive disse forhold, og hvad hver enkelt borger kan gøre for undgå eller finde behandling af et sårproblem.

Klik her for at læse omtale.