Foredrag 6 okt. 2016

D. 6 okt. 2016 i Sognegården.

Roskilde's  biskop Peter Fischer Møller fortalte om sit virke i Danmission.

Læs resumé under fotos.

Danmission er Danmarks største missionsselskab som blev stiftet 2000. I dag arbejder Danmission bl.a. i Indien, Bangladesh, Tanzania, Egypten, Libanon, Myanmar og Nigeria. Der er omkring 20 missionærer ude i verden. Tidligere var der mange flere, men kirkerne derude kan efterhånden klare sig selv, men Danmission hjælper menighederne derude.


Danmission har et årligt budget på ca. 70 millioner kroner som bl.a. er gaver, kollektive gaver - arv og genbrugsbutikker, som er drevet gennem 40 år. I dag er der 84 genbrugsbutikker - 2 i Roskilde. Genbrugsbutikkerne indbringer 28 millioner årligt, og der er 2000 frivillige i butikkerne.

Danida og Udenrigsministeriet donerer ligeledes penge - ca.20 mill. kommer derfra.

Danmissions 3 vigtigste arbejdsområder er Fattigdomsbekæmpelse: Hvordan man sikrer en bedre fremtid? og Dialogarbejde: Hvor man kan genkende hinanden på tværs af forskelligheder samt Kirkeudvikling: teologisk arbejde, søndagsskoler.

Danidas penge gives først og fremmest til fattigdomsbekæmpelsen.


I forbindelse med konfirmationen blev Peters interesse for kristendommen vakt, og i forlængelse af denne læste han til præst. Han var dog skeptisk ved missionen, men blev meget inspireret af Grundtvig, som mente om kristendommen, nemlig at "Gud blev menneske, og hvad Jesus liv og død har betydet for os, udfolder sig i takt med at kristenkommen udbredes i verden. Vi er ikke færdige med at forstå betydningen af kristendommen, - men alle kristne er med til at tilføre evangeliet noget. Vi er ikke færdig med at forstå".

Efter 12-13 år som præst tog Peter studieorlov i 3 måneder for at se kristendommen gennem mayaindianernes briller.

Han lyttede og var med i landsbyens hverdag - fik et andet indblik gennem en anden kulturs briller. Det skrev han bog om.


I 2010 fik Peter en forespørgsel fra Danmission - om han kunne tænke sig at deltage i bestyrelsen af missionen - og da han efter en kort betænkningstid sagde ja, var svaret, at de faktisk stod og manglede en formand - og så var den sag afgjort!

Det har Peter været glad for, og det har bl.a. medført et par ugers rejser hvert år, hvor han har besøgt mange lande og set, at Danmissions arbejde gør en stor forskel -


Danmission har været i mellemøsten i mere end 100 år. Har været med at bygge hospitaler og kirker i Syrien. Noget af den tillid, der blev opbygget er grunden til, at vi i dag kan komme ind i Syrien med nødrationer. Danmission har gode relationer der, og den hjælp, der bliver givet til mennesker, uanset hvem man er.


I Zanzibar - hvor 95 % af befolkningen er muslimer, er der oprettet et dialoginstitut og -grupper. Regeringen der har besluttet - at koranskoleledere skal på kursus i dialog i Danmissions dialogtræningscenter  eget hus i Stonetown i Zanzibar .Det kan altså lade sig gøre at forstå hinanden og anerkende hinanden på tværs af religiøse forskelle.


I år var Peter i Myanmar, hvor der stadig er borgerkrig. Danmission er engageret i hjælp og støtte i asylcentre og flygtningelejre, som huser folk, der er jaget bort fra landsbyerne. Unge mennesker tager ud for at bo 1 - 2 år i flygtningelejrene og landbyer/lejre og opretter små låne-sparekasser (hjælp til selvhjælp), så man kan forbedre landbrugsteknik, starte virksomhed - plante små haver og opbygge en demokratisk struktur.


Tak for et informativt og spændende foredrag!!