Præstegårdsformiddag 19-01-2017

Foredrag v/ præst Stine-Helene Riedel i  præstegården ved Reerslev Kirke 19.1.2017

"Kvindelige præster i Danmark"


Kort resumé:

Stine-Helene indledte med at fortælle, at hun er opvokset i en arbejderfamilie, som hun er stolt af. Hun har bl.a. læst om arbejderkultur og havde som barn partoutkort til arbejdermuseet. Helene har 3 brødre, og det var ikke kutyme, at drengene blev sat til husligt arbejde, og i forlængelse af det voksede interessen for ligestilling og i dag betegner Helene sig som feminist.


I 1874 fødtes de første tanker om, at kvinder også kunne være præster. Dengang var der heller ingen kvinder, der fik studentereksamen. Det teologiske fakultet var det sidste, der tillod kvindelige studerende, og i 1916 bestod Rigmor Larsen, som den første sin kandidatgrad indenfor teologien. Hun benyttede den dog ikke, men hun dannede præcedens for andre kvinder.


Der var stor modstand mod tanken om kvindelige præster - især hos det "bedre" borgerskab samt præstefruer og præster, og i særdeleshed var formand for Indre Mission, Christian Bartoldy meget skeptisk overfor tanken.

I 1924 var der mangel på præster, så i kvindefængslet på Amager ansatte man kvinder i vikarstillinger,

og i1937 ansøgte Ruth Vermehren en ledig stilling, og blev ansat som honorarlønnet præst. Og først i 1948 kunne biskop H. Øllgaard ordinere de første 3 kvindelige præster. Vejen dertil havde været besværliggjort af mange udvalgsudvalgsarbejder og -diskussioner. I forbindelse med lovens vedtagelse udtaler C Bartoldy:  "Det er et overgreb og læner sig op af nazismens måde at gøre tingene på!!"


I dag er mere end halvdelen af Danmark præster kvinder, så man må sige, at der er gjort op med kirkens årtusindlange patriarkalske tradition!!


Resuméet gengiver desværre ikke den humor og det spændende indhold i foredraget, hvilket også var spækket med mange faktiske begivenheder og anekdoter.

/rm