Diverse

Reerslev Sogns Menighedsråd har i 2017 oprettet en Menighedspleje.

Ifølge dennes vedtægter er formålet, at ”varetage kirkelig-sociale opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper”.

Henvendelse om økonomisk hjælp eller forslag til andre tiltag, som Menighedsplejen kan støtte, kan rettes til Sognepræst Jakob Schilling, formand for Menighedsplejen, tlf. 23 67 43 11 / mail. jaksc@km.dk

Med venlig hilsen

Reerslev sogns Menighedspleje.