Kalkmalerier

Kalkmarerier

Udvendig på korets nordside, umiddelbart over vinduet ses en frise malet på et hvidt pudslag. Det er tre vandrette streger med 10 centimeters mellemrum, i øverste felt en række krydser.

Udsmykningen af hvælvene tilskrives Isefjordsmesterens værksted omk. år 1450.

Kalkmalerierne er afdækket under Jacob Kornerups ledelse af to Roskilde-malere: Lander og Sørensen i 1873. Kornerup skriver at nogle af billederne var så rå og anstødelige i fremstillingen, at de af hensyn til det sømmelige blev opgivet. Ligeledes blev nogle kolossale hoveder, der skar ansigter og rakte tunge og syntes at fremstille personer, der hånede det hellige, overhvidtede.

Du kan klikke på billedet for at få et større et frem.

Førstefag

Nordkappen: Jesu fødsel. Maria tilbeder sit barn i stråleglansen, dyrene står i baggrunden, og Josef sidder til venstre og laver mad.

Bebudelsen. Maria sidder ved en læsepult; bøgerne er syet i ryggen og har store spænder. Teksten: AVE GRATIA PLENA DOMINUS TECUM: Hil dig benådede, Herren er med dig.

Forneden til højre: Englen viser sig for hyrderne på marken.

Manden spiller på sækkepibe, mens konen sidder og spinder.

Teksten: GLORIA DEO IN EXCELSIS Ære være Gud i det højeste.

Østkappen: De Hellige Tre Konger tilbeder barnet. Den gamle har lagt kronen, som ligger for sig selv i forgrunden, den rødskæggede peger på julestjernen, og den unge ser måbende betaget ud. Til venstre Josef.

Forneden til venstre en tekst: ET UNDE MIHI HOC QUOD MATER DOMINI MEl VENIT AD ME … Og hvordan skulle det times mig, at min herres moder kommer til mig. Denne tekst og de to glorier fortæller, at billedet forestiller mødet mellem Maria og Elisabeth.

Forneden til højre: toppen af en fakkel og et par hoveder.

Dette er fremstillingen i templet.

Sydkappen: Barnemordet. En djævel indgiver Herodes den onde tanke; to panserklædte soldater spidder børnene, og en moder sætter sig til modværge med en håndrok.

Feltet herunder: Det hurtigt voksende sædekorn. Man ser både en kone der binder negene, en mand der skærer med segl og en sædemand.

Vestkappen: Indtoget i Jerusalem palmesøndag. Nogle har bredt deres kapper på jorden, andre kaster grene ned fra træerne.

Forneden til venstre: Flugten til Ægypten. Josef er rejseklædt med ransel på nakken:, ondskabens trolde flygter for den hellige familie, mens de håner dem.

Forneden til højre: Jesu dåb. Helligåndsduen svæver over Jesus. Johannes har en salvekrukke i hånden og er ved at salve Herren på panden. En engel holder Jesu kjortel. De bugtede linier er Jordans vand.

Andet fag


Østkappen: Nadveren. Johannes ligger med hovedet i Jesu skød. Jesus rækker brødet til den glorieløse Judas. Bordet er dækket med fisk. Der er flere drikkekander med låg, knive og trekantede brød.

Forneden til venstre: Fodvaskningen.

Forneden til højre: Jesu bøn i Getsemane have. Teksten siger PATER SI POSSIBILE EST TRANSEAT A ME CALIX ISTE … Fader, hvis det er muligt, lad denne kalk gå forbi mig. Foran ham ses kalken, korset og svøben; Guds hånd strække s ned mod dem, for at indvie dem som redskaber til Jesu lidelse og død. De tre disciple sover til højre.

Sydkappen: Judaskysset. Vagten kommer med hellebarder og køller, Malkus er faldet om for Jesu fødder med sin lygte. Jesus er ved at sætte hans øre på, mens Peter stikker et mægtigt landsknægtesværd i skeden.

Forneden til venstre. Fremstillingen for Pilatus, der vasker sine hænder.

Vestkappen: Korsegang.

Forneden til venstre. Tornekroningen.

Forneden tilhøjre. Korsslagningen.

Nordkappen: Korsfæstelsen. Stefaton rækker eddikesvampen og i midten Longinus, som stikker Jesus i siden.

Forneden til venstre. Gravlægningen.

Forneden til højre. Opstandelsen