Kontakt

Præster

Aftaler & åbningstider
se nederst på siden

Jakob Schilling

Sognepræst (kbf) Reerslev

tlf. 2367 4311

mail. jaksc@km.dk

Barselsorlov
Frances Ida Benzon

Sognepræst

tlf. 2575 9114

mail. fib@km.dk

Elisabeth Novrup Børch

Sognepræst

tlf. 4023 9181

mail. enb@km.dk

Majbrit Weje Kristensen
Barselsvikar for Frances Benzon

tlf. 24 76 33 63
mail. mwk@km.dk

Menighedsrådet

Gert Herzberg

Formand

tlf. 6166 0239

herzberg@mail.dk

Kirsten Halby

Medlem

tlf. 2129 5006

khalby@mail.dk

Ellen Duus Fehring

Næstformand

tlf. 2010 5180
emduus@live.dk

Søren Hansensen

Medlem

tlf. 2344 3418

weilhan@yahoo.dk

Niels Villumsen

Kasserer

tlf. 229 34096

nnv@km.dk

Christina Søe Langholm
Kontaktperson
tlf. 5124 3337
cslangholm@gmail.com

Ansatte

Mathilde Meinertz Petersen

Kirkesanger

tlf. 2617 7775

mmeinertz@hotmail.com

Nadja Aristoff

Organist

tlf. 4277 6678

organist@reerslevsogn.dk

Anne W. Hansen

Kirketjener

tlf. 2132 3418

weilmann_anne@yahoo.dk

Bodil Heiede

Kirketjener

tlf. 2041 2079

kirketjener@reerslevsogn.dk

Jørgen Holmsted

Kirkeværge

tlf. 2325 0297

jholmsted@mail.dk

Beskeden bliver sendt til Præst Jakob Schilling og Reerslev sogn


 
 
 
 

Roskilde Kirkegårde

Vedligeholdelse og pasning af

Reerslev kirkegård

tlf. 46 350890

mail. kapel@roskilde-kirkegaarde.dk

Aftaler om kirkelige handlinger.

Sognepræst Jakob Schilling på tlf. 23 67 43 11 eller på mail: jaksc@km.dk

Kordegnen på kirkekontoret i Ansgarkirken i Hedehusene tlf. 40 23 91 92

Adgang til kirken.

Kirketjener Bodil Heiede på tlf. 20 41 20 79 eller mail: kirketjener@reerslevsogn.dk

Normalt træffes kirketjeneren torsdag, fredag samt søndag formiddag i kirken eller

på adressen M.W. Gjøesvej nr. 20. Ønskes der adgang til kirken på andre tidspunkter,

er man meget velkommen til at henvende sig til Jakob Schilling eller Bodil Heiede.

Kirkebil.

Kirketjener Bodil Heiede på tlf. 20 41 20 79 eller mail: kirketjener@reerslevsogn.dk

Hjemmeside.

michael.michaelsen@solvang29.dk