Klokker

Klokker

1) Støbt af Felix Fuchs 1631.

Versaler over nedadvendte akantusbladrække: HER BIØRN ANDERSEN STUB SOGNEPREST, NIELS ANDERSEN, NIELS NIELSEN KIRCKEVERGER TIL REERSLEV KIRCKE. AUS DEN FEUER FLOS ICH, FELIX FUCHS GOS MICH ANNO 1631. Denne klokke har messingknippel.

2) Støbt af Le. og H. Gamst, Kiøbenhavn 1832.

Ved klokke skatten 1528 afleveredes en klokke og i 1602 endnu een.

I august 2007 blev der indført automatisk ringning i kirken.