Kyndelmisse

Kyndelmisse 2020

 

Kyndelmisse er en gammel lysgudstjeneste, hvor man fejrer lysets tilbagevenden fra vintermørket. Kyndelmisse ligger omkring Midvinter dvs. den søndag, der er nærmest på den 2. februar (?). I år sørgede Blaagaard Kor for at skabe en harmonisk og meditativ gudstjeneste i Reerslev kirke til Kyndelmisse. Faktisk så vellykket, at menighedsrådet allerede har bestemt at invitere Blaagaard Koret igen til næste år.


Gudstjenesten var koncentreret omkring 7 bibellæsninger, der hver især bidrog med et udsagn om lysets betydning i bibelen og for mennesker. Blaagaard Kor sang ”a capella” – dvs. flerstemmigt uden instrumentledsagelse. Kirkerummet er simpelthen skabt til denne form for musik og passer lige godt, hvad enten koret sang Bach eller Blicher (?). Blaagaard Koret fyldte Reerslev kirke med klassiske kirketoner, der gav et fint samlet musikalsk udtryk og en smuk klangbund til menighedens fordybelse i bibelteksterne og den fælles salmesang.


Bodil Heiede