Formiddag 13-04-2016

Foredrag FRA DET YDRE TIL DET INDRE TIL DET YDRE

i Sognegården torsdag d. 13.4.2016.


v/ Kunsthistoriker Lisa Sjølander Andresen - og Provst Steffen Ringgaard Andresen

Kunsten har mange udtryk - og fælles for al kunst er hensigten at røre og bevæge tilskueren, så det det sete kan omdannes til en følelse, som ord ikke kan, eller har svært ved at beskrive.


Som eksempel her kunstværkerne ved Ground Zero i New York og i Berlin: kunstværket med 10.000 unikke metal-ansigter, som man betræder ved indgangen til det Jødiske museum.


Kunsten i Religionen / Religionen i Kunsten.

Et meget interessant foredrag om malerne Caravaggio fra 1500/1600-tallet og Francis Bacon fra 1900-tallet.

Caravaggio gjorde op med de tidligere tiders malere, som malede store 'teatermalerier' - Caravaggio lagde mere vægt på at rette beskuerens opmærksom i enklere malerier med fokus på lys og skygge. Desuden indeholdt hans malerier også dagligdagens fattige, den gamle, symboler på lidelse og plage - men stadig med reference til bibelen. Han ligefrem trak tilskueren "med" i maleriet. Hans maleri provokerede det religiøse samfund på den tid.

I øvrigt var Caravaggio meget temperamentsfuld, og det medførte et brud med kirken, så han var på flugt en del af sit liv og han døde i landflygtighed på Sicilien.


Maleren Francis Bacon, som levede i England i 1900-tallet, må man sige også er provokerende i sit udtryk i vores tid.. Nogle vil vel sige chokerende kødelig - bogstavelig talt. Bacon var erklæret ateist, men benyttede alligevel ofte temaer fra bibelen - specielt korsfæsteselsesritualet.


Caravaggio bringer altså kunsten ind i religionen, mens Bacon bringer religionen ind i sin kunst.

Som overskriften antyder Fra det ydre til det indre til det ydre var vi med på en rejse gennem kunst, religion og psyke. - Tusind tak for et berigende foredrag!!